KEEP CALM AND DIVE – powr+APM-t do strony g+ALMA8w-wnej
Micha+AUI Winek Szkolenia SDI Szkolenia TDI Warsztaty Projekty Sprzęt Kontakt


Kiedy właśnie się rozkręcasz – przychodzi ten moment. Kiedy ze zdumienia i ciekawości szeroko otwierasz oczy – zegar przypomina o odwrocie. A kiedy wielka otchłań wyciąga do Ciebie ręce – głębokościomierz bezlitośnie mówi stop. Pragniesz więcej, dalej, głębiej? Może to jest odpowiedni moment aby zapukać do bram świata nurkowania technicznego. Aby to zrobić, potrzebujesz kogoś, kto poprowadzi Cię daleko poza granice, za którą nieśmiało zerkasz. Być może dalej, niż jesteś sobie w stanie to wyobrazić. Popatrz, wyciągam do Ciebie rękę...

Nitrox Diver

Kurs nurkowania z użyciem sztucznych mieszanin oddechowych typu nitrox do 40% tlenu.

Wymagania wstępne:
– ukończone 18 lat (15 lat za zgodą rodziców)
– minimalne uprawnienia: Open Water Diver

Certyfikat Nitrox Diver uprawnia do:
– nurkowania z użyciem nitroksu do 40% tlenu do maksymalnej głębokości zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
– napełniania butli i używania mieszaniny typu nitrox do 40% tlenu
– uczestniczenia w kursie Advance Nitrox Diver

Cena: 1000 zł netto (nie zawiera kosztów ładowania butli własnych i instruktora oraz certyfikatu)

Advanced Nitrox Diver

Kurs nurkowania z użyciem powietrza lub nitroksu do 40% tlenu jako gazu dennego oraz gazu dekompresyjnego do 100% tlenu, do maksymalnej głębokości 40 metrów.

Wymagania wstępne:
– ukończone 18 lat
– minimalne uprawnienia: Deep Diver i Nitrox Diver
– minimum 25 nurkowań, w tym przynajmniej 5 głębszych niż 30 metrów

Certyfikat Advanced Nitrox Diver uprawnia do:
– nurkowania do głębokości 40 metrów w limitach NDL
– napełniania butli i używania powietrza lub nitroksu do 40% tlenu jako gazu dennego
– napełniania butli i używania nitroksu do 100% tlenu jako gazu dekompresyjnego
– uczestniczenia w kursie Decompression Procedures Diver
– uczestniczenia w kursie Helitrox Diver

Cena: 1500 zł netto (nie zawiera kosztów ładowania butli własnych i instruktora oraz certyfikatu)

Decompression Procedures Diver

Kurs głębokiego nurkowania dekompresyjnego z użyciem powietrza lub nitroksu do 40% tlenu jako gazu dennego oraz gazu dekompresyjnego do 100% tlenu, do maksymalnej głębokości 45 metrów.

Wymagania wstępne:
– ukończone 18 lat
– minimalne uprawnienia: Advanced Nitrox Diver
– minimum 50 nurkowań, w tym przynajmniej 10 głębszych niż 30 metrów

Certyfikat Decompression Procedures Diver uprawnia do:
– nurkowania dekompresyjnego do głębokości 45 metrów
– napełniania butli i używania powietrza lub nitroksu do 40% tlenu jako gazu dennego
– napełniania butli i używania nitroksu do 100% tlenu jako gazu dekompresyjnego
– uczestniczenia w kursie Extended Range Diver i Trimix Diver

Cena: 2000 zł netto (nie zawiera kosztów ładowania butli własnych i instruktora oraz certyfikatu)

Cena za pakiet Advanced Nitrox Diver + Decompression Procedures Diver: 2500 zł netto (nie zawiera kosztów ładowania butli własnych i instruktora oraz certyfikatów)

Helitrox Diver

Kurs głębokiego nurkowania dekompresyjnego z użyciem mieszanin oddechowych zawierających maksymalnie 20% helu i minimalnie 21% tlenu dla gazu dennego oraz gazu dekompresyjnego do 100% tlenu, do maksymalnej głębokości 45 metrów.

Wymagania wstępne:
– ukończone 18 lat
– minimalne uprawnienia: Advanced Nitrox Diver
– minimum 50 nurkowań, w tym przynajmniej 10 głębszych niż 30 metrów

Certyfikat Helitrox Diver uprawnia do:
– nurkowania dekompresyjnego do głębokości 45 metrów
– napełniania butli i używania gazu zawierającego minimum 21% tlenu oraz maksimum 20% helu jako gazu dennego
– napełniania butli i używania nitroksu do 100% tlenu jako gazu dekompresyjnego
– uczestniczenia w kursie Trimix Diver i Extended Range Diver

Cena: 1500 zł netto (nie zawiera kosztów ładowania butli własnych i instruktora oraz certyfikatu)

Cena za pakiet Advanced Nitrox Diver + Helitrox Diver: 2000 zł netto (nie zawiera kosztów ładowania butli własnych i instruktora oraz certyfikatów)

Cena za pakiet Advanced Nitrox Diver + Decompression Procedures Diver + Helitrox Diver: 3000 zł netto (nie zawiera kosztów ładowania butli własnych i instruktora oraz certyfikatów)

Extended Range Diver

Kurs głębokiego nurkowania dekompresyjnego z użyciem powietrza jako gazu dennego oraz gazów dekompresyjnego do 100% tlenu, do maksymalnej głębokości 55 metrów.

Wymagania wstępne:
– ukończone 18 lat
– minimalne uprawnienia: Decompression Procedures Diver
– minimum 100 nurkowań, w tym przynajmniej 25 głębszych niż 30 metrów

Certyfikat Extended Range Diver uprawnia do:
– nurkowania dekompresyjnego bez limitu czasu dennego i czasu dekompresji do głębokości 55 metrów
– napełniania butli i używania powietrza jako gazu dennego
– napełniania butli i używania nitroksu do 100% tlenu jako gazu dekompresyjnego
– uczestniczenia w kursie Trimix Diver

Cena: 3000 zł netto (nie zawiera kosztów ładowania butli własnych i instruktora oraz certyfikatu)

Trimix Diver

Kurs głębokiego nurkowania dekompresyjnego z użyciem mieszanin oddechowych zawierających hel o minimalnej wartości tlenu 18% dla gazu dennego oraz gazów dekompresyjnych do 100% tlenu, do maksymalnej głębokości 60 metrów.

Wymagania wstępne:
– ukończone 18 lat
– minimalne uprawnienia: Decompression Procedures Diver lub Helitrox Diver
– minimum 100 nurkowań, w tym przynajmniej 25 głębszych niż 30 metrów

Certyfikat Trimix Diver uprawnia do:
– nurkowania dekompresyjnego bez limitu czasu dennego i czasu dekompresji do głębokości 60 metrów
– napełniania butli i używania trimiksu zawierającego minimum 18% tlenu oraz helu bez ograniczeń jako gazu dennego
– napełniania butli i używania nitroksu do 100% tlenu jako gazu dekompresyjnego
– uczestniczenia w kursie Advanced Trimix Diver

Cena: 3000 zł netto (nie zawiera kosztów ładowania butli własnych i instruktora oraz certyfikatu)

Cena za pakiet Extended Range Diver + Trimix Diver: 4000 zł netto (nie zawiera kosztów ładowania butli własnych i instruktora oraz certyfikatów)

Advanced Trimix Diver

Kurs ekstremalnego nurkowania dekompresyjnego z użyciem wielu mieszanin oddechowych zawierających hel, tlen i azot o dowolnym składzie dla gazów dennych, podróżnych i dekompresyjnych.

Wymagania wstępne:
– ukończone 18 lat
– minimalne uprawnienia: Trimix Diver
– minimum 200 nurkowań, w tym przynajmniej 25 głębszych niż 45 metrów, w tym przynajmniej 10 na poziomie Trimix Diver

Certyfikat Advanced Trimix Diver uprawnia do:
– nurkowania dekompresyjnego bez limitu czasu dennego, czasu dekompresji oraz głębokości (maksymalna głębokość podczas kursu to 100 metrów)
– napełniania butli i używania sztucznych mieszanin oddechowych zawierających tlen, hel i azot o dowolnym składzie
– napełniania butli i używania nitroksu do 100% tlenu jako gazu dekompresyjnego

Cena: 6000 zł netto (nie zawiera kosztów ładowania butli własnych i instruktora oraz certyfikatu)

Sidemount Diver

Kurs nurkowania w konfiguracji sidemount przeznaczony dla nurków technicznych.

Wymagania wstępne:
– ukończone 18 lat (15 za zgodą rodziców)
– minimalne uprawnienia: Advanced Nitrox Diver

Certyfikat Sidemount Diver uprawnia do:
– wykonywania nurkowań technicznych w konfiguracji sidemount w ramach swoich uprawnień
– uczestniczenia w kursach technicznych w konfiguracji sidemount

Cena: 1500 zł netto (nie zawiera kosztów ładowania butli własnych i instruktora oraz certyfikatu)

Advanced Wreck Diver

Kurs technicznego, penetracyjnego nurkowania wrakowego do głębokości 55 metrów.

Wymagania wstępne:
– ukończone 18 lat
– minimalne uprawnienia: Advanced Nitrox Diver i Wreck Diver
– minimum 50 nurkowań

Certyfikat Advanced Wreck Diver uprawnia do:
– wykonywania technicznych nurkowań penetracyjnych do wraków zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, nie głębiej niż 55 metrów
– uczestniczenia w kursach technicznych w konfiguracji sidemount

Cena: 3000 zł netto (nie zawiera kosztów wypłynięć, ładowania butli własnych i instruktora oraz certyfikatu)

Cavern Diver

Kurs wprowadzający w świat nurkowania overhead. Zapoznaje z podstawowymi technikami stosowanymi w nurkowaniu jaskiniowym i uczy bezpiecznego poruszania się w strefie cavern.

Wymagania wstępne:
– ukończone 18 lat (15 lat za zgodą rodziców)
– minimalne uprawnienia: Advanced Diver
– minimum 25 nurkowań

Certyfikat Cavern Diver uprawnia do:
– nurkowania jaskiniowego w strefie cavern (maksymalnie 60 metrów od powierzchni pod warunkiem, że dociera tam światło dzienne) do maksymalnej głębokości 40 metrów
– uczestniczenia w kursie Introductory Cave Diver

Cena: 1500 zł netto (nie zawiera kosztów ładowania butli własnych i instruktora oraz certyfikatu)

Introductory Cave Diver

Kurs jest kolejnym krokiem w nurkowaniu overhead. Kursant zapoznaje się z technikami stosowanymi w nurkowaniu jaskiniowym i uczy bezpiecznego poruszania się wzdłuż pojedynczej poręczówki.

Wymagania wstępne:
– ukończone 18 lat
– minimalne uprawnienia: Cavern Diver i Advanced Nitrox Diver
– minimum 50 nurkowań

Certyfikat Introductory Cave Diver uprawnia do:
– nurkowania jaskiniowego wzdłuż pojedynczej poręczówki do maksymalnej głębokości 40 metrów
– wykonywania penetracji jaskiniowych wyłącznie w oparciu o regułę 1/6
– uczestniczenia w kursie Full Cave Diver

Cena: 2500 zł netto (nie zawiera kosztów ładowania butli własnych i instruktora oraz certyfikatu)

Cena za pakiet Cavern Diver + Introductory Cave Diver: 3000 zł netto (nie zawiera kosztów ładowania butli własnych i instruktora oraz certyfikatów)

Full Cave Diver

Trzeci krok w nurkowaniu overhead. Podczas kursu zdobywa się wiedzę z zaawansowanych technik nurkowania jaskiniowego oraz uczy bezpiecznego poruszania w jaskiniach o dowolnym poziomie skomplikowania.

Wymagania wstępne:
– ukończone 18 lat
– minimalne uprawnienia: Introductory Cave Diver i Decompression Procedures Diver
– minimum 100 nurkowań

Certyfikat Full Cave Diver uprawnia do:
– nurkowania jaskiniowego o dowolnym poziomie skomplikowania
– dekompresyjnego nurkowania jaskiniowego

Cena: 4000 zł netto (nie zawiera kosztów ładowania butli własnych i instruktora oraz certyfikatu)

Cena za pakiet Introductory Cave Diver + Full Cave Diver: 5000 zł netto (nie zawiera kosztów ładowania butli własnych i instruktora oraz certyfikatów)

Cena za pakiet Cavern Diver + Introductory Cave Diver + Full Cave Diver: 6000 zł netto (nie zawiera kosztów ładowania butli własnych i instruktora oraz certyfikatów)

Nitrox Gas Blender

Kurs bezpiecznego i kompetentnego przygotowywania sztucznych mieszanin oddechowych typu nitrox.

Wymagania wstępne:
– ukończone 18 lat

Certyfikat Nitrox Gas Blender uprawnia do:
– przygotowywania dowolnych mieszanin typu nitrox

Cena: 1000 zł netto (nie zawiera kosztu certyfikatu)

Advanced Gas Blender

Kurs bezpiecznego i kompetentnego przygotowywania dowolnych sztucznych mieszanin oddechowych z wykorzystaniem powietrza, tlenu, helu i azotu stosowanych w nurkowaniu.

Wymagania wstępne:
– ukończone 18 lat
– minimalne uprawnienia: Nitrox Gas Blender

Certyfikat Advanced Gas Blender uprawnia do:
– przygotowywania dowolnych mieszanin oddechowych z wykorzystaniem powietrza, tlenu, helu i azotu stosowanych w nurkowaniu

Cena: 1000 zł netto (nie zawiera kosztu certyfikatu)

Cena za pakiet Nitrox Gas Blender i Advanced Gas Blender: 1500 zł (nie zawiera kosztu certyfikatów)

Oxygen Equimpent Service Technician

Kurs obsługi i przygotowywania sprzętu do użycia z gazami technicznymi i czystym tlenem.

Wymagania wstępne:
– ukończone 18 lat
– minimalne uprawnienia: Nitrox Gas Blender

Certyfikat Oxygen Equimpent Service Technician uprawnia do:
– obsługi i przygotowywania sprzętu nurkowego do użycia z gazami technicznymi i czystym tlenem

Cena: 1000 zł netto (nie zawiera kosztu certyfikatu)

Cena za pakiet Advanced Gas Blender i Oxygen Equimpent Service Technician: 1500 zł netto (nie zawiera kosztu certyfikatów)

Cena za pakiet Nitrox Gas Blender, Advanced Gas Blender i Oxygen Equimpent Service Technician: 2000 zł netto (nie zawiera kosztu certyfikatów)© 2014-2019 Michał Winek | menu: strona główna :: michał winek :: szkolenia SDI :: szkolenia TDI :: warsztaty :: projekty :: sprzęt :: kontakt